تابعیت برتر توسط برنامه های سرمایه گذاری سال 2020

کشورها با قدرت و قدرت گذرنامه خود را در فهرست گذرنامه هنلی و شاخص گذرنامه تعریف می کنند. وقتی به آن رده بندی ها نگاه کردید ، می توانید قوی ترین گذرنامه های جهان را مشاهده کنید که همچنین به دارندگان آن چندین انگیزه و پشتیبانی تجاری ارائه می دهد.

Download Document


برای اطلاعات بیشتر به ما مراجعه کنید

  WhatsApp us!
  WeChat us!
  Email us!